oblozhka-Otkrytoe-pis’mo-k-zapadno-evropejskim-rabochim-—-1918

П. Кропоткин. Открытое письмо к западно-европейским рабочим